Aanpak

Verandering is een proces: het vergt verschillende stappen om tot verandering te komen. Bovendien krijgt de beste verandering gestalte in gezamenlijkheid, in co-creatie. Mijn uitgangspunt is dan ook om altijd het oog gericht te houden op de lange termijn en tegelijkertijd volledige aansluiting te zoeken op de bestaande situatie: wat is er nu nodig en wat is er mogelijk?

Samen werken: intercultureel management en organisatieverandering

Op de werkvloer, in professionele setting binnen organisaties, is er vaak veel mogelijk. Mensen zijn gemotiveerd om effectiever hun werk te doen; zij willen kunnen onderhandelen over de grens; een opdracht binnen halen, een project succesvol afronden, goed samen werken binnen een team of uitbreiden naar het buitenland. Het is ingewikkeld genoeg, maar zij hoeven hun persoonlijk leven meestal niet aan te passen aan de cultuur van een ander. Hier kunnen we grote stappen maken als we nationale en/of de organisatie-cultuur goed onder de loep nemen. Mijn rol is zodoende die van trainer, coach en facilitator van verandering.

Samen leven: migratie, integratie en samenlevingsopbouw

Binnen de samenleving of in de wijken is het vaak ingewikkelder en gaat het al snel over identiteit en jezelf kunnen zijn. De uitdagingen van de multiculturele samenleving zijn legio, van discriminatie tot radicalisering, van emancipatie tot verschillen in opvoeding. Hier pas ik mijn interculturele kennis vaak zelf toe en kijk vandaaruit hoe we kunnen co-creëren om deze problemen te lijf te gaan. Mijn rollen zijn legio: van aanjager tot onderzoeker, van facilitator tot ontwikkelaar en van community builder tot trainer.