Samen leven

  Migratie, integratie en samenlevingsopbouw

  In een globaliserende wereld heeft tegenwoordig elk land, elke stad, te maken met inwoners van diverse afkomst. In Nederland wordt regelmatig de vraag gesteld of die multiculturele samenleving mislukt is. Het is een vreemde vraag: de multiculturele samenleving is een historisch feit, zij is niet ‘gelukt’ of ‘mislukt’. Er gaan dingen goed en er gaan dingen fout, het piept en het kraakt, sommigen vinden het prachtig, anderen vinden het vreselijk en al met al is het hard werken om alle ontwikkelingen in goede banen te leiden.

  Zelf werk ik graag mee aan het verbeteren van dit samen leven. Het gaat om het stimuleren van de potenties van mensen, over het leggen van verbindingen, het organiseren van participatie, het entameren van noodzakelijke gesprekken op alle niveaus en het faciliteren van verandering. Ik bied zowel de ontwikkeling en uitvoering van trainingen op het snijvlak van integratie, emancipatie en participatie, als projectmanagement, community building en de lange adem, indien nodig.

   Momenteel ben ik werkzaam voor de volgende projecten

   Oumnia Works: een landelijk project en initiatief uit Nederlands-Marokkaanse hoek, met trainingcycli voor (met name) islamitische moeders (en sinds kort vaders) over opvoeding en het voorkomen van radicalisering van jongeren.

   Neem plaats: trainingstraject gericht op emancipatie en weerbaarheid van vrouwen en het bespreekbaar maken van moeilijke thema’s op het gebied van integratie (in opdracht van OCW, gemeente Den Haag).

   Connect2us: maakt cultuurverschillen simpel, toegankelijk en inzichtelijk. Voor Nederlanders en voor migranten.

   Oumnia works

   Een landelijk project en initiatief uit Nederlands-Marokkaanse hoek, met trainingcycli voor (met name) islamitische moeders (en sinds kort vaders) over opvoeding en het voorkomen van radicalisering van jongeren.

   Neem plaats

   Trainingstraject gericht op emancipatie en weerbaarheid van vrouwen en het bespreekbaar maken van moeilijke thema’s op het gebied van integratie (in opdracht van OCW, gemeente Den Haag).

   Connect2us

   Maakt cultuurverschillen simpel, toegankelijk en inzichtelijk. Voor Nederlanders en voor migranten.

    Ervaring met het wijkwerk

    Ik heb tien jaar ervaring met het wijkwerk in Nederland: in Duindorp en de Schilderswijk in Den Haag. Jaren met grote en kleine veranderingsprocessen binnen bewonersorganisaties, het opzetten van nieuwe bewonersgroepen, het verminderen van spanningen en het leggen van contacten tussen een keur aan (migranten) organisaties en –groepen. Tussendoor heb ik eveneens tien jaar ontwikkelings- en advieswerk gedaan in West-Afrika met diverse lokale organisaties en – overheden en ook daar wijze lessen geleerd op het gebied van contacten leggen en samenwerken over culturele grenzen heen.