Samen leven

Migratie, integratie en samenlevingsopbouw

In een globaliserende wereld heeft tegenwoordig elk land, elke stad, te maken met inwoners van diverse afkomst. In Nederland wordt regelmatig de vraag gesteld of die multiculturele samenleving mislukt is. Het is een vreemde vraag: de multiculturele samenleving is een historisch feit, zij is niet ‘gelukt’ of ‘mislukt’. Er gaan dingen goed en er gaan dingen fout, het piept en het kraakt, sommigen vinden het prachtig, anderen vinden het vreselijk en al met al is het hard werken om alle ontwikkelingen in goede banen te leiden.

Zelf werk ik graag mee aan het verbeteren van dit samen leven. Het gaat om het stimuleren van de potenties van mensen, over het leggen van verbindingen, het organiseren van participatie, het entameren van noodzakelijke gesprekken op alle niveaus en het faciliteren van verandering. Ik bied zowel de ontwikkeling en de uitvoering van trainingen op het snijvlak van integratie, emancipatie en participatie; als projectmanagement, community building en de lange adem, daar waar nodig.

Huidige werkzaamheden

Oumnia Works: een Nederlands-Marokkaanse stichting, die in 2015 het initiatief nam tot het opzetten van een trainingscyclus voor (met name) islamitische moeders (en sinds 2018 ook vaders) over opvoeding en het voorkomen van radicalisering van jongeren. De trainingen worden gefinancierd door het Ministerie van SCW en uitgevoerd in gemeenten door het hele land. De Vonk draagt zorg voor co-ontwikkeling en uitvoering van de trainingscyclus, en eveneens van de Train-de-Trainer.

Connect2us: maakt cultuurverschillen simpel, toegankelijk en inzichtelijk. Voor Nederlanders en voor migranten. De stichting beheert een website met vele verhalen over dagelijkse situaties van ontmoeting over grenzen heen. Daarnaast heeft Connect2Us een spel ontwikkeld voor lagere scholen om culturele verschillen met kinderen bespreekbaar te maken.

NTR Adviesraad: Alette Vonk is voorzitter van de Kamer Levensbeschouwing van de Adviesraad van de NTR.

Oumnia works

Een landelijk project en initiatief uit Nederlands-Marokkaanse hoek, met trainingcycli voor (met name) islamitische moeders (en sinds kort vaders) over opvoeding en het voorkomen van radicalisering van jongeren.

Neem plaats

Trainingstraject gericht op emancipatie en weerbaarheid van vrouwen en het bespreekbaar maken van moeilijke thema’s op het gebied van integratie (in opdracht van OCW, gemeente Den Haag).

Connect2us

Maakt cultuurverschillen simpel, toegankelijk en inzichtelijk. Voor Nederlanders en voor migranten.

Ervaring met Grassroots

Alette Vonk heeft tien jaar ervaring met het wijkwerk in Nederland: vijf jaar in Duindorp en eveneens vijf jaar in de Schilderswijk in Den Haag. Jaren met grote en kleine veranderingsprocessen binnen bewonersorganisaties, het opzetten van nieuwe bewonersgroepen, het verminderen van spanningen tussen bevolkingsgroepen, het initiëren van speeltuinverenigingen, het Schilderswijkfestival of de Schilderwijk Sociëteit, en het faciliteren van de dialoog tussen een keur aan (migranten) groepen en ambtenaren, woningbouw, politie, scholen, religieuze instellingen etc.

Tussen deze twee wijken door heeft zij tien jaar ontwikkelings- en advieswerk gedaan in West-Afrika, waarbij ze vele lokale organisaties en – overheden ondersteunde. Voorbeelden zijn de ondersteuning van een grassroots-vrouwenorganisatie die het uithuwelijken van meisjes tegengaat; het verbeteren van de interne organisatie van boerencoöperaties; de ontwikkeling van strategische opties van agrarische NGO’s of het faciliteren van inspraak in de lokale overheid. Met drive en plezier gaat De Vonk telkens weer nieuwe relaties aan bouwt aan vertrouwen en samenwerking over culturele grenzen heen.