Samen werken

Intercultureel management en organisatieverandering

Dochterbedrijven in andere landen; overname door een buitenlands bedrijf; een internationaal werknemersbestand en talent management over de grenzen heen: culturele diversiteit vormt een steeds grotere uitdaging op de werkvloer. Een leiderschapsstijl die je de haren te berge doet rijzen; afspraken die niet nagekomen lijken te worden; stroperige besluitvormings-processen of diversiteit zonder inclusie: de lijst van uitdagingen is groot en culturele souplesse is één van de belangrijkste competenties van deze tijd.

Cultuur heeft invloed op alle aspecten van uw organisatie:

 • Interne communicatie en samenwerking
 • Leiderschap
 • Motivatie van personeel en HR beleid
 • Customer service en klant relaties
 • Planning en monitoring
 • Marketing en branding
 • Onderhandelingen
 • Etc. etc.

Zoals Peter Drücker zei: “Culture eats strategy for breakfast”. Ook de beste strategie verwordt al snel tot een dode letter als zij niet aansluit op de (nationale en/of organisatie-)cultuur.

Cultuur is complex en kent vele lagen. Binnen Hofstede Insights kijken we zowel naar nationale cultuur als naar organisatiecultuur. We brengen de complexiteit terug tot de kern en bepalen samen met u de juiste ingang voor verandering. Daarbij maken we gebruik twee modellen:

 1. 6D model van nationale cultuur van Prof. Hofstede (culturele verschillen tussen landen, vertaald naar de werkvloer)
 2. Multi Focus Model voor organisatiecultuur (vergelijk de strategisch optimale en de bestaande organisatiecultuur).

We faciliteren aparte trajecten op het gebied van nationale cultuur of van organisatiecultuur. Daarnaast bieden we de unieke mogelijkheid om zowel de nationale culturen als de organisatiecultuur binnen uw organisatie gecombineerd in kaart te brengen en in samenhang aan te pakken.

Nationale culturen

Spanningen binnen een team of tussen collega’s; misverstanden die te laat ontdekt worden; stakingen; groot personeelsverloop of mislukte onderhandelingen: het zijn maar een paar mogelijke gevolgen van culturele verschillen.

De dimensies van nationale cultuur voorzien in een neutrale taal om complexe zaken bespreekbaar te maken. Ze verhogen de effectiviteit van individu, team en organisatie en stellen u in staat om culturele verschillen niet als negatief of lastig te beschouwen, maar om er synergie en zelfs concurrentievoordeel uit te behalen.

Een cultuur traject ziet er in principe als volgt uit:

 1. Interactieve kennisoverdracht van de culturele basisverschillen en identificatie van voornaamste pijnpunten in de organisatie
 2. Co-creëren van oplossingen die voor alle partijen werkbaar en acceptabel zijn
 3. Operationaliseren en uitwerken van oplossingen in afspraken en standaard procedures
 4. Verankeren van de nieuwe werkwijzen en afspraken binnen de organisatie

Het is mijn doel om klanten spreekwoordelijk te leren vissen en hen op een zodanig niveau van cultureel inzicht te brengen dat zij de 6 dimensies zelf toe kunnen passen in talloze situaties en op die moeilijke momenten waarop ze deze het hardst nodig hebben.

Organisatiecultuur

Met het Multi Focus Model (MFM) zetten we een organisatiecultuur veranderingstraject in gang. Aan de hand van online surveys van werknemers wordt de organisatiecultuur gemeten en daarnaast stellen we gezamenlijk de optimale cultuur vast. De laatste is afgestemd op de specifieke sector en strategie van uw bedrijf of organisatie.

Een gap analysis tussen bestaande en optimale cultuur laat precies zien waar de belemmeringen liggen. Met behulp van prioritering, change levers en OD co-creëren wij gaandeweg de juiste richting, cultuur en werkomgeving voor uw team, afdeling en organisatie.

Diversiteit en inclusie

Diverse, goed gemanagede teams zijn effectiever en innovatiever dan homogene teams. Diverse, slecht gemanagede teams, daarentegen, zijn een blok aan het been van elke organisatie. De vraag is hoe het ene te voorkomen en het andere te bereiken. Diversiteit vereist inclusie en stelt specifieke eisen aan het management.

Met behulp van MFM meten wij de mate van inclusie in uw organisatie en weet u waar de schoen wringt. Met behulp van het 6D model gaan we samen aan het werk om tot werkbare afspraken en processen te komen en tegelijkertijd coachen we het management om succesvol diversiteitsmanagement uit te voeren.

Geografische specialiteit

Gezien de ervaring, ligt de specialiteit van De Vonk geografisch gezien op de continenten van Europa en de opkomende markten van (met name) Afrika en het Midden Oosten. Daarnaast zijn er via het netwerk van Hofstede Insights korte lijnen met hoog gekwalificeerde consultants over de hele wereld.

Schroom niet, neem contact op voor meer informatie of doe inspiratie op tijdens één van de eerstvolgende open trainingen.

Recente klanten