Samen werken

Intercultureel management en organisatieverandering

Kantoren in andere landen; een internationaal personeelsbestand; talent management over de grenzen heen of overname door een buitenlands bedrijf: culturele diversiteit vormt een steeds grotere uitdaging op de werkvloer. Het kan leiden tot leiderschapsstijl die duidelijk verschilt van de uwe; afspraken die niet nagekomen lijken te worden; onzorgvuldige opmerkingen die pijn doen; stroperige besluitvormings-processen of diversiteit zonder inclusie. De lijst van uitdagingen is groot en culturele souplesse is één van de belangrijkste competenties van deze tijd.

Cultuur heeft invloed op alle aspecten van uw organisatie:

 • Interne communicatie en samenwerking
 • Leiderschap
 • Motivatie van personeel en HR beleid
 • Customer service en klant relaties
 • Planning en monitoring
 • Marketing en branding
 • Onderhandelingen
 • Etc. etc.

Zoals Peter Drücker zei: “Culture eats strategy for breakfast”. Ook de beste strategie verwordt al snel tot een dode letter als zij niet aansluit op de (nationale en/of organisatie-)cultuur.

Cultuur is complex en kent vele lagen. De Vonk kijkt zowel naar de ‘nationale’ cultuurverschillen als de organisatiecultuur. We brengen de complexiteit terug tot de kern en bepalen samen met u de juiste weg naar verandering.

We maken gebruik van verschillende cultuurmodellen en wetenschappelijk onderzoek. Met name:

 1. 6D model van nationale cultuur van Prof. Hofstede (culturele verschillen tussen landen, vertaald naar de werkvloer)
 2. Genchi Genbutsu, een instrument uit de Toyota Way en vrij vertaald: Ga zelf kijken
 3. Afrikaanse management filosofie voor het Afrikaans continent.

We geven training in intercultureel management. We faciliteren trajecten om kleine en grote verandering aan te brengen. De transformationele processen kunnen ruimte creëren voor een daadwerkelijke samenvloeiing van culturele waarden.

Nationale culturen

Spanningen binnen een team of tussen collega’s; misverstanden die te laat ontdekt worden; stakingen; groot personeelsverloop of mislukte onderhandelingen: het zijn maar een paar mogelijke gevolgen van culturele verschillen.

De dimensies van nationale cultuur voorzien in een neutrale taal om complexe zaken bespreekbaar te maken. Ze verhogen de effectiviteit van individu, team en organisatie en stellen u in staat om culturele verschillen niet als negatief of lastig te beschouwen, maar om er synergie en zelfs concurrentievoordeel uit te behalen.

Een cultuur traject ziet er in principe als volgt uit:

 1. Interactieve kennisoverdracht van de culturele basisverschillen en identificatie van voornaamste pijnpunten in de organisatie
 2. Co-creëren van oplossingen die voor alle partijen werkbaar en acceptabel zijn
 3. Operationaliseren en uitwerken van oplossingen in afspraken en standaard procedures
 4. Verankeren van de nieuwe werkwijzen en afspraken binnen de organisatie

Het is mijn doel om klanten spreekwoordelijk te leren vissen en hen op een zodanig niveau van cultureel inzicht te brengen dat zij de 6 dimensies zelf toe kunnen passen in talloze situaties en op die moeilijke momenten waarop ze deze het hardst nodig hebben.

Organisatie onwikkeling in interculturele setting

Voor veranderingsmanagementtrajecten in een multiculturele omgeving streven we ernaar om ruimte te creëren voor een combinatie van culturele waarden. Onze aanpak bestaat uit vijf belangrijke stappen:

 1. Creëer bewustwording van de eigen en andermans onbewuste, culturele aspecten
 2. Analyseer de diepe culturele patronen om belangrijke overeenkomsten en verschillen te vinden. We maken met name gebruik van het 6D-model van Hofstede.
 3. Onderzoek de praktische manifestaties van deze culturele patronen. De Toyota-tool Genchi Genbutsu (ga zelf kijken) wordt gebruikt. De uitkomsten vormen de bouwstenen voor de nieuwe samenwerkingscultuur.
 4. Vertaal de bouwstenen naar innovatieve managementtools, organisatieontwerp en nieuwe manieren van werken.
 5. Implementeer en verfijn de verandering, met gebruik van OD, rolmodellering van leiderschap en participatie voor inbedding in de organisatie.

Zie het boek van Vonk en Silva over Cultural Confluence (2024).

Diversiteit en inclusie

Diverse, goed gemanagede teams zijn effectiever en innovatiever dan homogene teams. Diverse, slecht gemanagede teams, daarentegen, zijn een blok aan het been van elke organisatie. De vraag is hoe het ene te voorkomen en het andere te bereiken. Diversiteit vereist inclusie en stelt specifieke eisen aan het management.

Samen met de collega’s van Cultural Insights kan De Vonk bewustwording creëren en medewerkers trainen. Bovendien faciliteren we de noodzakelijke dialoog en ondersteunen de co-creatie van procedures waarin verschillende stemmen en ideeën aan bod komen. Tegelijk coachen we het management naar succesvol diversiteitsmanagement en leiderschap.

Geografische specialiteit

Gezien de ervaring, ligt de specialiteit van De Vonk geografisch gezien op de continenten van Europa en de opkomende markten van (met name) Afrika en het Midden Oosten. Daarnaast zijn er via het netwerk van de Friends of Hofstede korte lijnen met hoog gekwalificeerde consultants over de hele wereld.

Schroom niet, neem contact op voor meer informatie of doe inspiratie op tijdens één van de eerstvolgende open trainingen.

Recente klanten