Itim International MASTER CLASS coming up

Developing intercultural competence in Africa                   20/21 October 2016


De Vonk is Partner van itim International, opgericht door Geert Hofstede.

Het is de bedrijfsnaam van Alette Vonk, trainer/coach Intercultureel Management voor bedrijfsleven en (semi) overheid.


De Vonk traint professionals, coacht teams en geeft vorm aan ontwikkeltrajecten van organisaties, teams en 'n samenleving in beweging.


 


Een Vonk is een moment van inzicht. Een flits van zeldzame helderheid

Bij het oplichten van de Vonk verandert de wereld

Het is een scharnierpunt in een leerproces

De Vonk is als een deur: open haar en er ligt een nieuw pad achter 

 

Wonen, werken en zaken doen met mensen van een andere afkomst is vaak gewoon en gemakkelijk. Regelmatig is het verbazingwekkend en soms kan het opeens ingewikkeld worden.

Het vergt extra aandacht en het afbraakrisico bij fouten is groot. Dit geldt voor u als individu, en het geldt zeker ook voor uw organisatie.


Wilt u effectief zaken doen met andere landen?

Are you running a business in Africa?

Heeft u te maken met migranten en behoefte aan meer kennis en maatwerk? Of wilt u een frisse wind door de wijk, met nieuwe initiatieven en allianties?

Voor deze en andere vragen kunt u een beroep doen op De Vonk.